Eenvoudige rekensommen

Gebruikelijke eenvoudige rekensommen

Optellen en aftrekken gaat heel eenvoudig met R door middel van de gebruikelijke operators:

Operator Functie
+ Optellen
- Aftrekken
/ Delen
* Vermenigvuldigen
^ Machtsverheffen
sqrt() Worteltrekken
# Optellen
2 + 2
## [1] 4
# Aftrekken
10 - 3
## [1] 7
# Vermenigvuldigen
5 * 5
## [1] 25
# Delen
36 / 6
## [1] 6
# Machtsverheffen
2 ^ 3
## [1] 8
# Worteltrekken
sqrt(81)
## [1] 9

Ook kun je vectoren gebruiken om een rekensom uit te voeren. De sum() functie telt bijvoorbeeld alle waarden in een vector op.

# Optellen
sum(3,5,2,6,6,7,2,11)
## [1] 42
# of 
sum(1:8)
## [1] 36

Uitgebreide berekeningen (met rekenregels)

Naast gebruik te maken van eenvoudige rekensommen, kun je zelf ook formules schrijven. Bijvoorbeeld de berekening van de oppervlakte van een cirkel: straal^2 * pi.

In R kun je met pi zeer eenvoudig de waarde van pi oproepen.

# De waarde van pi laten zien
pi
## [1] 3.141593
# De waarde van de straal aangeven
straal <- 4

# Het resultaat van de berekening opslaan in de variabele "oppervlakte_cirkel"
oppervlaktecirkel <- (straal^2)* pi

# Het resultaat van de berekening laten zien
oppervlaktecirkel
## [1] 50.26548

Hier kun je zien dat het zeer eenvoudig is om speciale berekeningen uit te voeren in R. Het wordt nog interessanter als je gebruik gaat maken van functies. Dit wordt in hoofdstuk 11 "Correlaties, functies en loops in R" van dit boek behandeld.

results matching ""

    No results matching ""