Samenvatting

Een lineair model trainen

Met de lm() functie kun je een lineair model trainen in R. Wat je hiermee doet is onderzoeken in hoeverre een X-variabele in staat is om een Y variabele te voorspellen. Hiermee kun je bijvoorbeeld prijzen voorspellen of de invloed van een variabele op een andere variabele goed onderzoeken.

Een lineair model beoordelen

Er zijn verschillende manieren waarop je een lineair model kunt beoordelen. Je kunt individueel de voorspellende X-variabelen bekijken door naar de significantie en de coëfficiënten te kijken. Het model in het algemeen kun je beoordelen door naar de R-Sauared of naar de Adjusted R-squared te kijken. Voor een model met meerdere variabelen is het advies om naar de Adjusted R squared te kijken. De R-squared is de correlatie tussen de X e Y en geeft antwoord op de vraag: "In hoeverre is de variantie van X in staat om de variantie van Y* te verklaren?".

Een lineair model interpreteren

De uitkomst van een lineair model is een formule en een beoordeling. De formule kun je invullen door de coëfficiënten te vermenigvuldigen met de X-en. Dit resulteert in een kwantitatieve uitkomst, namelijk een numerieke waarde. Dit kan bijvoorbeeld een prijs of iets dergelijks zijn. Door naar de coëfficiënten te kijken, krijg je inzicht in de invloed van de variabelen en kun je de invloeden van de variabelen vergelijken.

results matching ""

    No results matching ""