Data uit de matrix selecteren

Met matrixen kun je heel handig data opzoeken. Dit demonstreren we met de matrix die we in de vorige stap hebben gemaakt. Aangezien we rij- en kolomnamen hebben toegevoegd aan de matrix, is het makkelijker om specifieke datapunten op te zoeken.

Data uit een matrix opzoeken met rij- en kolomnummers

Net als bij een data frame, kunnen we de rij en kolomnummers invoeren om het datapunt op die plek in de matrix op te halen.

# de waarde uit rij 4 en kolom 7 bekijken
personenMatrix[4,7]
## [[1]]
## [1] "Bedrijfskunde"

Data uit een matrix opzoeken met rij- en kolomnamen

Wat zeer handig is van deze matrix, is dat we rij- en kolomnamen hebben toegevoegd. Hiermee kunnen we heel duidelijk een specifiek data punt, of meerdere dataverzamelingen uit de matrix terughalen. Het is net alsof je tegen de matrix spreekt, bijvoorbeeld: "Wat is de woonplaats van Erica?".

personenMatrix["Erica","Woonplaats"]
## [[1]]
## [1] "Leiden"

Op deze manier kun je zien op welke manier gebruik van rijnummers veel gemak kan opleveren bij het opzoeken van data uit een matrix.

results matching ""

    No results matching ""