Een matrix samenstellen op basis van lijsten

Nu we de data hebben gemaakt, kunnen we de matrix samenstellen. In dit geval willen we rij- en kolomnamen toevoegen aan de matrix. Deze rij- en kolomnamen zijn de namen van de personen en de namen van de eigenschappen. Hiervoor gebruiken we de parameter dimnames in de matrix() functie. Hiervoor moeten we een lijst aanmaken die twee reeksen aan namen bevat, een voor de rijnamen (als eerst) en een voor de kolomnamen (als tweede). Hiervoor wordt de list() functie gebruikt. In het onderstaande voorbeeld krijg je een beter beeld over hoe dit in zijn werk gaat.

# de personenMatrix maken op basis van lijsten

personenMatrix <- 
 matrix(c(Harry, Japie, Roos, Hans, Marco, Erica),
     nrow = 6, 
     ncol = 9, 
     byrow = TRUE, 
     dimnames = list( 
      c("Harry","Japie","Roos","Hans","Marco","Erica"), 
      c("Voornaam","Achternaam","Lengte","Gewicht","Woonplaats","Thuiswonend", 
       "Studie", "Geslacht" ,"Leeftijd")))

personenMatrix
##    Voornaam Achternaam Lengte Gewicht Woonplaats Thuiswonend
## Harry "Harry" "de Hengst" 1.87  81.3  "Leiden"  FALSE   
## Japie "Japie" "Krekel"  1.47  65.3  "Utrecht" TRUE    
## Roos "Roos"  "Jansen"  1.67  60   "Utrecht" FALSE   
## Hans "Hans"  "Klock"   1.78  78.2  "Utrecht" FALSE   
## Marco "Marco" "Polo"   1.89  81.3  "Leiden"  FALSE   
## Erica "Erica" "Jansen"  1.53  65.3  "Leiden"  TRUE    
##    Studie     Geslacht Leeftijd
## Harry "Bedrijfskunde" "M"   21   
## Japie "Rechten"    "M"   23   
## Roos "Geneeskunde"  "V"   25   
## Hans "Bedrijfskunde" "M"   20   
## Marco "Rechten"    "M"   19   
## Erica "Geneeskunde"  "V"   27

Zoals je kunt zien, heeft de matrix nu rij- en kolomnamen.

results matching ""

  No results matching ""