Calculaties maken met matrixen

Matrixen zijn zeer handig bij het toepassen van calculaties op meerdere waarden. Om dit te demonstreren, gebruiken we de matrixen die we in het begin van dit hoofdstuk hebben aangemaakt: getallenMatrix en getallenMatrix2.

Sommen toepassen op de gehele matrix

Het is zeer eenvoudig om een bepaalde berekening toe te passen op alle waarden in een matrix:

getallenMatrix
##   [,1] [,2]
## [1,]  1  6
## [2,]  2  7
## [3,]  3  8
## [4,]  4  9
## [5,]  5  10
# 3 optellen bij alle waarden in "getallenMatrix" 
getallenMatrix + 3
##   [,1] [,2]
## [1,]  4  9
## [2,]  5  10
## [3,]  6  11
## [4,]  7  12
## [5,]  8  13
# alle waarden in "getallenMatrix" vermenigvuldigen met 2
getallenMatrix *2
##   [,1] [,2]
## [1,]  2  12
## [2,]  4  14
## [3,]  6  16
## [4,]  8  18
## [5,]  10  20

Matrixen met elkaar vermenigvuldigen

Je kunt ook een calculatie toepassen op een matrix op basis van de waarden uit een andere matrix. In het onderstaande voorbeeld worden alle waarden uit getallenMatrix vermenigvuldigt met de waarden uit getallenMatrix2 die op dezelfde plek staan. Het voorbeeld daarna vermenigvuldigt alle waarden uit getallenMatrix met de waarden die op de eerste rij staan van getallenMatrix2.

getallenMatrix
##   [,1] [,2]
## [1,]  1  6
## [2,]  2  7
## [3,]  3  8
## [4,]  4  9
## [5,]  5  10
getallenMatrix2
##   [,1] [,2]
## [1,]  1  2
## [2,]  3  4
## [3,]  5  6
## [4,]  7  8
## [5,]  9  10
getallenMatrix* getallenMatrix2
##   [,1] [,2]
## [1,]  1  12
## [2,]  6  28
## [3,]  15  48
## [4,]  28  72
## [5,]  45 100
getallenMatrix* getallenMatrix2[1,]
##   [,1] [,2]
## [1,]  1  12
## [2,]  4  7
## [3,]  3  16
## [4,]  8  9
## [5,]  5  20

Voor meer voorbeelden van matrix calculaties in R, kun je het artikel van [4] "R Library: Matrices and matrix computations in R" van IDRE, UCLA (2016) bekijken. Hier zijn ook nog veel meer voorbeelden te vinden over matrix calculaties in R.)

results matching ""

  No results matching ""