Handmatig een matrix maken

De handigste manier om een matrix aan te maken in R is met de matrix() functie. Om een matrix op de manier te maken die je wenst, kun je standaard 3 parameters geven aan de matrix() functie:

 • data : Met welke data of met welke waarden de matrix gevuld moet worden;

 • nrow : Het aantal rijen dat de matrix moet hebben;

 • ncol : Het aantal kolommen dat de matrix moet hebben.

Om dit te demonstreren, maken we een matrix aan die de waarden 1 t/m 10 bevat, verdeeld in 2 kolommen en 5 rijen.

# de waarden 1 t/m 10 genereren
getallen <- 1:10

# de matrix "getallen" aanmaken met "getallen" als data

getallenMatrix <- matrix(getallen, nrow = 5, ncol = 2)

getallenMatrix
##   [,1] [,2]
## [1,]  1  6
## [2,]  2  7
## [3,]  3  8
## [4,]  4  9
## [5,]  5  10

Zoals je kunt zien, wordt de matrix gevuld met de getallen die het getallen object bevat.

Een matrix vullen per rij of per kolom

Ook kun je zien dat dit per kolom opeenvolgend is gedaan. Als we de matrix willen vullen per rij in plaats van per kolom, kunnen we een byrow parameter toevoegen. Hiermee krijgen we het volgende resultaat.

# getallenMatrix2 aanmaken, in dit geval vullen per rij

getallenMatrix2 <- matrix(getallen, nrow = 5, ncol = 2, byrow = TRUE)

getallenMatrix2
##   [,1] [,2]
## [1,]  1  2
## [2,]  3  4
## [3,]  5  6
## [4,]  7  8
## [5,]  9  10

Zoals je kunt zien, is de matrix nu per rij gevuld.

results matching ""

  No results matching ""