Een ingebouwde dataset openen in R

In het vorige hoofdstuk heb je kunnen zien dat R een aantal ingebouwde datasets heeft. De datasets hebben verschillende eigenschappen en verschillen daarom per situatie in hoe toepasbaar deze zijn.

Alle ingebouwde datasets van R weergeven met het data() command

Met het data() command krijg je in RStudio een overzicht van de data en daarbij een korte beschrijving, zoals je in Figure 8 kunt zien.

Een ingebouwde dataset gebruiken

Met hetzelfde data() command, kun je een ingebouwde dataset selecteren.

# de ingebouwde dataset "mtcars" selecteren
data(mtcars)

# een voorproefje zien van de "mtcars" dataset met de "head()" functie
head(mtcars)
##          mpg cyl disp hp drat  wt qsec vs am gear carb
## Mazda RX4     21.0  6 160 110 3.90 2.620 16.46 0 1  4  4
## Mazda RX4 Wag   21.0  6 160 110 3.90 2.875 17.02 0 1  4  4
## Datsun 710    22.8  4 108 93 3.85 2.320 18.61 1 1  4  1
## Hornet 4 Drive  21.4  6 258 110 3.08 3.215 19.44 1 0  3  1
## Hornet Sportabout 18.7  8 360 175 3.15 3.440 17.02 0 0  3  2
## Valiant      18.1  6 225 105 2.76 3.460 20.22 1 0  3  1

Zoals je kunt zien, is de dataset nu ingeladen.

Het is handig om de dataset te koppelen aan een nieuw object. Zo heb je een eigen versie van de ingebouwde dataset en voorkom je verwarring.

# een object aanmaken die de waarden van de ingebouwde dataset bevat
autos_data <- mtcars

head(autos_data)
##          mpg cyl disp hp drat  wt qsec vs am gear carb
## Mazda RX4     21.0  6 160 110 3.90 2.620 16.46 0 1  4  4
## Mazda RX4 Wag   21.0  6 160 110 3.90 2.875 17.02 0 1  4  4
## Datsun 710    22.8  4 108 93 3.85 2.320 18.61 1 1  4  1
## Hornet 4 Drive  21.4  6 258 110 3.08 3.215 19.44 1 0  3  1
## Hornet Sportabout 18.7  8 360 175 3.15 3.440 17.02 0 0  3  2
## Valiant      18.1  6 225 105 2.76 3.460 20.22 1 0  3  1

Zoals je kunt zien, bevat het object autos_data nu dezelfde data als mtcars. Het is nu beter om verder te gaan met autos_data, maar dit is slechts een advies.

results matching ""

  No results matching ""