De data frame voorbereiden

Door de data goed te controleren en voor te bereiden, zorgen we ervoor dat de visualisaties ook van een goede kwaliteit zijn en geen fouten bevatten. Met dat voorbereiden kun je denken aan:

  • Controleren of de waarden kloppen;
  • Lege waarden veranderen;
  • De datatypes van de grafiek controleren.

De attach() functie gebruiken

Door de attach() functie te gebruiken op een data frame, kunnen we voor de plot functies direct de namen van de variabelen noemen die we gevisualiseerd willen hebben.

Als je al eerder tijdens een sessie de attach() functie gebruikt hebt, hoef je dat niet opnieuw te doen. Mocht het nodig zijn, kun je met de detach() functie een eerdere toepassing van de attach() functie ongedaan maken.

results matching ""

    No results matching ""