Een eenvoudige grafiek maken in R

Met de plot() functie kun je aangeven welke variabele je op de x-as en de y-as wilt hebben. Als dat de enige parameters zijn die je invoert, wordt er een eenvoudige grafiek gemaakt. Deze wordt in R een scatter plot genoemd.

plot(Jaar,Diesel)

plot of chunk unnamed-chunk-1

Het type van de grafiek in de plot() functie veranderen

Je kunt het type van de grafiek veranderen met de type en de lwd argumenten. Hierbij kun je met type aangeven waarmee je de grafiek wilt visualiseren en lwd hoe dik de lijn of de punten moeten zijn. Met het onderstaande command geven we aan dat we een lijn willen hebben met een dikte van 3.

plot(Jaar,Diesel,type="l",lwd=3)

plot of chunk unnamed-chunk-2

De kleur van de lijn veranderen

We kunnen een lijngrafiek maken in een gewenste kleur en een gewenste dikte als we de extra argumenten type, lwd en col toevoegen in de plot() functie.

# een rode lijndiagram maken

plot(Jaar,Diesel,type="l",lwd=3,col="red")

plot of chunk unnamed-chunk-3

De titels van de x-as, y-as en de hoofdtitel veranderen

Met de xlab, ylab en main argumenten, kunnen we respectievelijk de titels van de x-as, y-as en hoofdtitel aangeven.

plot(Jaar,Diesel,type="l",lwd=3,col="red",
   xlab="Jaartal",ylab="Prijs",
   main="Ontwikkeling brandstofprijzen")

plot of chunk unnamed-chunk-4

Lijnen van andere kolommen in de plot weergeven

Soms wil je meerdere lijnen in dezelfde grafiek weergeven, bijvoorbeeld om een vergelijking te maken. In dit geval vergelijken we de prijzen van Benzine, Diesel en LPG.

plot(Jaar,Diesel,
   type="l",
   lwd=3,
   col="red",
   xlab="Jaartal",
   ylab="Prijs",
   main="Ontwikkeling brandstofprijzen")

lines(Jaar,Benzine.Euro95,type="l",lwd=3,col="orange")
lines(Jaar,LPG,type="l",lwd=3,col="darkgreen")

plot of chunk unnamed-chunk-5

Zoals je kunt zien, passen de lijnen van Benzine (de prijzen zijn te hoog) en de prijs van LPG (de prijzen zijn te laag) niet in de grafiek. Daarvoor moeten we de assen aanpassen. We kunnen dit slim oplossen. Voor de y-as stellen we namelijk als minimum de uitkomst van de min() functie op LPG en de max() functie op Benzine als instellingen van de y-as. Uiteindelijk kunnen we het gewenste resultaat met het volgende command samenstellen.

plot(Jaar,Diesel,type="l",lwd=3,
   col="red",xlab="Jaartal",ylab="Prijs",
   main="Ontwikkeling brandstofprijzen",ylim = c(min(LPG),max(Benzine.Euro95)))
lines(Jaar,Benzine.Euro95,type="l",lwd=3,col="orange")
lines(Jaar,LPG,type="l",lwd=3,col="darkgreen")

plot of chunk unnamed-chunk-6

results matching ""

  No results matching ""