Visualiseren in R met ggplot

Het sterkste punt van ggplot is dat je meerdere dimensies in een enkele visualisatie kunt plaatsen. Waarbij je bij een standaard grafiek meestal slechts twee dimensies hebt, namelijk de x-as en de y-as, zijn er in ggplot veel meer mogelijkheden. Naast de x- en y-as als dimensies kun je namelijk ook door middel van kleur, grootte en vorm andere dimensies toevoegen.

Zo'n uitgebreide visualisatie kun je stap voor stap opbouwen.

# installeer het package met het onderstaande command als je dat nog niet gedaan hebt:

install.packages("ggplot2")

Open het package:

library(ggplot2)

De basis-assen van ggplot

Voor het gemak gebruiken we de oude vertrouwde mtcars dataset die we eerder in dit boek zijn tegengekomen.

# maak de grafiek, alleen nog zonder data
mtcarsPlot <- ggplot(mtcars, aes(hp, mpg))

Visualiseer de datapunten met geom_point()

#plaats punten op de grafiek
mtcarsPlot + geom_point()

plot of chunk unnamed-chunk-4

results matching ""

    No results matching ""