De kleur dimensie

De punten zijn nu geplot. Echter willen we nu een derde dimensie toevoegen. Naast het weergeven van hp en mpg willen we nu ook het gewicht van de auto laten zien. Deze derde dimensie kunnen we creëren als we op basis van kleur het gewicht van de auto laten zien. Kleur toevoegen doen we door in de geom_point() -functie vullen met onze voorkeuren.

mtcarsPlot <- ggplot(mtcars,aes(hp,mpg))

mtcarsPlot + geom_point(aes(colour=wt))

plot of chunk unnamed-chunk-1

Op basis van de kleur zie het gewicht van de auto. Hoe zwaarder de auto is, des te lichter blauw het puntje is.

Misschien is dit geen handige manier qua kleuren om dit te visualiseren. Daar kunnen we ook voor andere kleuren kiezen. Met de scale_colour_gradient functie kunnen we aangeven hoe we onze kleuren willen indelen. In het volgende script geven we aan dat we een overvloeiing van geel naar rood willen hebben op basis van het gewicht van de auto.

mtcarsPlot + geom_point(aes(colour = wt)) + scale_colour_gradient(low = "yellow", 
    high = "red")

plot of chunk unnamed-chunk-2

results matching ""

    No results matching ""