Het ggplot2 package installeren

Het ggplot2 package is gewoon op dezelfde manier te installeren als andere R packages, ggplot2 staat namelijk ook gewoon in de CRAN repository. Daarom is het mogelijk om de install.packages() functie te gebruiken om het package te installeren.

# het ggplot2 package installeren vanaf CRAN
install.packages('ggplot2')

results matching ""

    No results matching ""