Een data frame sorteren rangschikken

Terminologie

Nu moeten we letten op de terminologie: onder sorteren verstaan we in de volksmond soms dat we iets aflopen of oplopend sorteren. Echter is sorteren het plaatsen van elementen in de daarvoor gedefinieerde juiste doelen. Net zoals je als baby de juiste figuurtjes (driehoekje, blokje en rondje) in het juiste gat moest stoppen. Echter bedoelen we hier rangschikken: van hoog naar laag of van laag naar hoog.

Naast rangschikken op de salarissen kunnen we de data frame werknemers nu ook rangschikken op de kolom functiesPersonen2. Om te rangschikken in R, gebruik je de order functie. Aan de hand van de volgende voorbeelden zullen we zien dat rangschikken in R vrij eenvoudig is.

In het artikel [6] Sorting data, (Kabacoff, 2014) wordt een handig overzicht gegeven over hoe je kunt sorteren in R.

# het werknemersbestand oplopend rangschikken op salarissen
werknemersbestand[order(werknemersbestand$salarissenPersonen),]
##  namenPersonen salarissenPersonen functiesPersonen functiesPersonen2
## 4     Marco        2000      Junior      Junior
## 10    Winston        2000    Facilitair    Facilitair
## 2   Rosemarijn        2800   Secretariaat   Secretariaat
## 8    Francis        3100      Senior      Senior
## 5      Koen        3600      Senior      Senior
## 3      Arie        5000      Senior      Senior
## 6      Noah        5000      Senior      Senior
## 9      Henk        6000     Partner      Partner
## 7     Helga        7000     Partner      Partner
## 1      Jack        9000 Managing partner Managing partner
# het werknemersbestand aflopend rangschikken op salarissen
werknemersbestand[order(-werknemersbestand$salarissenPersonen),]
##  namenPersonen salarissenPersonen functiesPersonen functiesPersonen2
## 1      Jack        9000 Managing partner Managing partner
## 7     Helga        7000     Partner      Partner
## 9      Henk        6000     Partner      Partner
## 3      Arie        5000      Senior      Senior
## 6      Noah        5000      Senior      Senior
## 5      Koen        3600      Senior      Senior
## 8    Francis        3100      Senior      Senior
## 2   Rosemarijn        2800   Secretariaat   Secretariaat
## 4     Marco        2000      Junior      Junior
## 10    Winston        2000    Facilitair    Facilitair
# het werknemers bestand aflopend rangschikken op functie (zonder hiërarchie)
werknemersbestand[order(-werknemersbestand$functiesPersonen),]
## Warning in Ops.factor(werknemersbestand$functiesPersonen): '-' not
## meaningful for factors
##  namenPersonen salarissenPersonen functiesPersonen functiesPersonen2
## 1      Jack        9000 Managing partner Managing partner
## 2   Rosemarijn        2800   Secretariaat   Secretariaat
## 3      Arie        5000      Senior      Senior
## 4     Marco        2000      Junior      Junior
## 5      Koen        3600      Senior      Senior
## 6      Noah        5000      Senior      Senior
## 7     Helga        7000     Partner      Partner
## 8    Francis        3100      Senior      Senior
## 9      Henk        6000     Partner      Partner
## 10    Winston        2000    Facilitair    Facilitair
# het werknemers bestand aflopend rangschikken op functie (met hiërarchie)
werknemersbestand[order(werknemersbestand$functiesPersonen2),]
##  namenPersonen salarissenPersonen functiesPersonen functiesPersonen2
## 1      Jack        9000 Managing partner Managing partner
## 7     Helga        7000     Partner      Partner
## 9      Henk        6000     Partner      Partner
## 3      Arie        5000      Senior      Senior
## 5      Koen        3600      Senior      Senior
## 6      Noah        5000      Senior      Senior
## 8    Francis        3100      Senior      Senior
## 4     Marco        2000      Junior      Junior
## 2   Rosemarijn        2800   Secretariaat   Secretariaat
## 10    Winston        2000    Facilitair    Facilitair

Zoals je kunt zien, kunnen we sorteren op de functies in de volgorde die we voor de factor gedefinieerd hebben.

De laatste tabel is gerangschikt op de functie (de factor-versie). Als we naar de Senior werknemers kijken, is het misschien een goede toevoeging om binnen een bepaalde functie aan werknemers een rangschikking (aflopend) van de salarissen toe te voegen. Op dit moment zie je namelijk dat de salarissen nog niet zijn gerangschikt Dit kunnen we eenvoudig doen door een extra argument aan de order functie toe te voegen. Namelijk salarissenPersonen als secondaire rangschikking.

# Het werknemers bestand aflopend rangschikken op functie (met hiërarchie)
werknemersbestand[order(werknemersbestand$functiesPersonen2,
            -werknemersbestand$salarissenPersonen),]
##  namenPersonen salarissenPersonen functiesPersonen functiesPersonen2
## 1      Jack        9000 Managing partner Managing partner
## 7     Helga        7000     Partner      Partner
## 9      Henk        6000     Partner      Partner
## 3      Arie        5000      Senior      Senior
## 6      Noah        5000      Senior      Senior
## 5      Koen        3600      Senior      Senior
## 8    Francis        3100      Senior      Senior
## 4     Marco        2000      Junior      Junior
## 2   Rosemarijn        2800   Secretariaat   Secretariaat
## 10    Winston        2000    Facilitair    Facilitair

Het eindresultaat is dat de werknemers op functies zijn gerangschikt, en binnen de functies op hun salaris zijn gerangschikt.

results matching ""

  No results matching ""