Handig gebruik maken van factor-vectoren

We hebben gezien dat het factor datatype in sommige gevallen handig kan zijn en soms zelfs nodig is om het gewenste resultaat te krijgen. Maak je geen zorgen, in veel gevallen volstaat de character datatype. Wil je echter een volgorde of hiërarchie vastleggen in een character vector, maak dan gebruik van het factor datatype. Hiermee bespaar je veel sorteerwerk achteraf en zorg je ervoor dat je voorbewerking van de data staat als een huis.

Om nog een keer het gebruik van de factor datatype te laten zien, werken we nog 1 voorbeeld uit waarin we deze gebruiken. We maken opnieuw een klein werknemersbestandje, maar deze keer met de functies van de werknemers. Alhoewel ik het vrij ouderwets vind, bestaat er een bepaalde hiërarchie onder functies. We stellen deze volgorde vast door gebruik te maken van een factor en laten uiteindelijk een tabel zien waarin gesorteerd naar hiërarchie de maandsalarissen worden getoond per persoon.

# De namen van de werknemers aangeven
namenPersonen <- c("Jack","Rosemarijn","Arie","Marco","Koen","Noah",
         "Helga","Francis","Henk","Winston")

# De salarissen van de werknemers definiëren
salarissenPersonen <- c(9000,2800,5000,2000,3600,5000,7000,3100,
            6000,2000)

# De functies van de werknemers aangeven
functiesPersonen <- c("Managing partner","Secretariaat",
           "Senior","Junior","Senior","Senior",
           "Partner","Senior","Partner","Facilitair")

# De hiërarchie van functies aangeven
functiesPersonen2 <- factor(functiesPersonen,levels=c(
 "Managing partner","Partner","Senior","Junior","Secretariaat","Facilitair"))

werknemersbestand <- data.frame(
 namenPersonen,salarissenPersonen,functiesPersonen,functiesPersonen2)

werknemersbestand
##  namenPersonen salarissenPersonen functiesPersonen functiesPersonen2
## 1      Jack        9000 Managing partner Managing partner
## 2   Rosemarijn        2800   Secretariaat   Secretariaat
## 3      Arie        5000      Senior      Senior
## 4     Marco        2000      Junior      Junior
## 5      Koen        3600      Senior      Senior
## 6      Noah        5000      Senior      Senior
## 7     Helga        7000     Partner      Partner
## 8    Francis        3100      Senior      Senior
## 9      Henk        6000     Partner      Partner
## 10    Winston        2000    Facilitair    Facilitair

Zoals je kunt zien, hebben we een dataframe werknemersbestand aangemaakt die de namen, salarissen en functies van de personen bevat. Hierbij is functiesPersonen van het datatype character en functiesPersonen2 van het type factor.

results matching ""

  No results matching ""