Een data frame plotten

Als we nu deze informatie in een grafiek willen laten zien, kunnen we een eenvoudige staafdiagram maken door de personen op de x-as te plaatsen en de salarissen op de y-as. Dit doen we eenvoudig met de barplot() - functie.

Plot functies worden uitgebreid besproken in het hoofdstuk "Data importeren en plotten".

#Een barplot maken met de volgende parameters: staven van grootte 3, geen 
#ruimte tussen de staven, namen op de x-as, en de vulkleur rood.

barplot(salarisPersonen$salarissen, width = 3,space=0,
        names.arg = personen,col="red")
## Error in barplot(salarisPersonen$salarissen, width = 3, space = 0, names.arg = personen, : object 'salarisPersonen' not found

We zien dat het staafdiagram exact in dezelfde volgorde wordt weergegeven als we die hebben gedefinieerd bij de personen vector. Dit is waar het factor datatype zijn werk doet, namelijk ervoor zorgen dat er in ieder geval een vorm van volgorde aanwezig is in de data frame. Echter slaat deze volgorde nergens op, deze is gewoon door R gegenereerd. In deze situatie maakt de volgorde niet uit, dus maken we er verder geen probleem van.

results matching ""

    No results matching ""