Kolommen met een bepaalde waarde selecteren

Als we nu alle efficiënte auto’s willen halen uit de autos dataset, willen we alle rijen hebben die in de kolom efficiënt de waarde "efficiënt" bevat. Deze selectie maken we als volgt:

autos[autos$efficiënt %in% "efficiënt",]
## [1] mpg cyl disp hp  drat wt  qsec vs  am  gear carb
## <0 rows> (or 0-length row.names)

We kunnen ook meer filters tegelijk toepassen. Laten we zoeken naar een efficiënte sportauto. Hierbij gebruiken we onze zojuist zelf aangemaakte kolommen.

autos[autos$sportsCar %in% TRUE & autos$efficiënt %in% "efficiënt",]
## [1] mpg cyl disp hp  drat wt  qsec vs  am  gear carb
## <0 rows> (or 0-length row.names)

Zoals je kunt zien, worden er 0 rows aangegeven. Er bestaan in deze dataset dus geen efficiënte sportauto’s. Althans, op de manier waarop wij het gedefinieerd hebben.

results matching ""

  No results matching ""