Kolommen uit een data frame selecteren op basis van de naam

Soms wil je direct de naam van de variabele selecteren uit de data frame. Dit kan over het algemeen op twee makkelijke manieren, met square brackets en met de $ operator:

# variabele selecteren aan de hand van square brackets
autos[["qsec"]]
##  [1] 16.46 17.02 18.61 19.44 17.02 20.22 15.84 20.00 22.90 18.30 18.90
## [12] 17.40 17.60 18.00 17.98 17.82 17.42 19.47 18.52 19.90 20.01 16.87
## [23] 17.30 15.41 17.05 18.90 16.70 16.90 14.50 15.50 14.60 18.60
# variabele selecteren met de $ operator
autos$qsec
##  [1] 16.46 17.02 18.61 19.44 17.02 20.22 15.84 20.00 22.90 18.30 18.90
## [12] 17.40 17.60 18.00 17.98 17.82 17.42 19.47 18.52 19.90 20.01 16.87
## [23] 17.30 15.41 17.05 18.90 16.70 16.90 14.50 15.50 14.60 18.60

results matching ""

    No results matching ""