De "mtcars" dataset

Ook voor deze voorbeelden wordt de mtcars dataset gebruikt. Voor deze dataset wordt het object autos aangemaakt, die dezelfde data bevat als mtcars. Op deze manier kunnen we altijd de beginstand van mtcars terughalen voor het geval we de dataset op z'n zachtst gezegd verpesten.

# de interne dataset 'mtcars' openen
data(mtcars)

# het object 'autos' aanmaken die de data van 'mtcars' bevat
autos <- mtcars

head(autos)
##          mpg cyl disp hp drat  wt qsec vs am gear carb
## Mazda RX4     21.0  6 160 110 3.90 2.620 16.46 0 1  4  4
## Mazda RX4 Wag   21.0  6 160 110 3.90 2.875 17.02 0 1  4  4
## Datsun 710    22.8  4 108 93 3.85 2.320 18.61 1 1  4  1
## Hornet 4 Drive  21.4  6 258 110 3.08 3.215 19.44 1 0  3  1
## Hornet Sportabout 18.7  8 360 175 3.15 3.440 17.02 0 0  3  2
## Valiant      18.1  6 225 105 2.76 3.460 20.22 1 0  3  1

results matching ""

  No results matching ""