Berekende kolommen toevoegen

In dit voorbeeld voegen we een kolom toe aan de autos dataset die aangeeft of er sprake is van een sportauto of niet. Dit doen we door te kijken naar het aantal pk’s (hp) dat een auto heeft. Voor het gemak zeggen we dat als een auto meer dan 150 hp heeft, er sprake is van een sportauto. Deze kolom noemen we sportsCar.

# een kolom 'sportsCar' aanamken in de 'autos' data set 
# op basis van evaluatie van de kolom 'hp'

autos$sportsCar <- ifelse(autos$hp >= 150, TRUE, FALSE) 
head(autos$sportsCar)
## [1] FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE

We hebben met boolean (logical datatype) waarden, TRUE, of FALSE aangegeven of er sprake is van een sportauto. Echter hadden we ook iets anders kunnen gebruiken, zoals een bepaalde waarde of een string. We bekijken op basis van mpg (miles per gallon) of een auto zuinig is of niet. Voor het gemak zeggen we dat als een auto 20 mpg of meer heeft, we spreken over een zuinige auto.

autos$efficiënt <- ifelse(autos$mpg >= 20,"efficiënt","non-efficiënt") 
head(autos$efficiënt)
## [1] "efficiënt"   "efficiënt"   "efficiënt"   "efficiënt"  
## [5] "non-efficiënt" "non-efficiënt"

results matching ""

  No results matching ""