Oefeningen

Schrijf een functie die automatisch een percentage zoals "1.25 %" (character) omzet naar een fractie (numeric) zoals 0.0125

Maak een loop of functie die de prijzen van een product omzet in dollars door gebruik te maken van de wisselkoers en er een dollarteken voor het bedrag plaatst

results matching ""

    No results matching ""