De correlatiematrix maken

Nu alle variabelen in de CP data frame numeriek zijn, kunnen we de correlatiematrix maken. Hiervoor kun je ook eenvoudig de cor() functie gebruiken.

Correlatiematrix <- cor(CP)

# met het volgende commando schrijf je een matrix of data frame naar een Excel-bestand.


write.table(Correlatiematrix,"Correlatiematrix.xls")

Het bestand wordt uiteindelijk opgeslagen in dezelfde map als waar dit R project is ingesteld. Om het pad naar dit bestand terug te halen, maak je gebruik van het getwd() command:

getwd()
## [1] "/Users/arietwigt/Sites/dapr1gitbook/dapr1/correlaties"

results matching ""

    No results matching ""