De definitie van een correlatie

Een correlatie wordt in de statistiek gebruikt om de mate van samenhang tussen twee variabelen te beoordelen. Hier is een formule voor opgesteld. De waarde die uit deze formule komt varieert tussen de -1 en 1. Deze waarde wordt de correlatiecoëfficiënt genoemd. Een correlatie van 1 geeft een sterke positieve samenhang aan. Een correlatie van -1 geeft een sterke negatieve samenhang aan. In beide gevallen is er sprake van een sterke samenhang, positief of negatief.

Een voorbeeld van een sterke positieve samenhang (of dus correlatie) is: "Des te gladder het is op de snelweg, des te meer ongelukken er op de snelweg plaatsvinden."

Een voorbeeld van een sterke negatieve correlatie is: "Des te hoger de prijzen voor vakanties, des te minder klanten er een vakantie boeken."

Een artikel [8] Correlatiecoëfficiënt, (M Zandee, 2006 ) wordt het principe en de toepassing van correlaties uitgebreid, vooral vanuit de statistische hoek, uitgelegd.

results matching ""

    No results matching ""