Reken- en statistische functies in R

Bereken de oppervlakte van een cirkel die een doorsnede heeft van 11 meter

(5.5 ^ 2) * pi
## [1] 95.03318

Gebruik de stelling van Pythagoras om de C van een driehoek te berekenen waarvan A 11cm is en B 4cm

A <- 11
B <- 4

C <- A ^ 2 + B ^ 2

C
## [1] 137
sqrt(C)
## [1] 11.7047

Reken uit hoeveel geld je op je spaarrekening hebt na 25 jaar als je 1000 vastzet voor 2%, MAAR de spaarrekening 2,70 euro per jaar kost

(1000 * 1.02 ^ 25) - (25 * 2.7)
## [1] 1573.106

results matching ""

    No results matching ""