Werken met lijsten en matrixen in R

Maak een matrix die bestaat uit 3 kolommen en 4 rijen en uit willekeurige nummers bevat.

getallen <- c(1:12)
matrix <- matrix(getallen, nrow = 4, ncol = 3)

Maak lists over de gegevens van jouw familie, en stel deze samen toe een matrix

# zoals in voorbeeld

Japie <- list("Japie","Krekel", 1.47, 65.3, "Utrecht", TRUE,"Rechten","M",23)
Roos <- list("Roos","Jansen", 1.67, 60, "Utrecht", FALSE,"Geneeskunde","V",25)
Hans <- list("Hans","Klock", 1.78, 78.2, "Utrecht", FALSE,"Bedrijfskunde","M",20)
Marco <- list("Marco","Polo", 1.89, 81.3, "Leiden", FALSE,"Rechten","M",19)
Erica <- list("Erica","Jansen", 1.53, 65.3, "Leiden", TRUE,"Geneeskunde","V",27)

personenMatrix <- matrix(c(Harry, Japie, Roos, Hans, Marco, Erica),nrow = 6, ncol = 9, byrow = TRUE, dimnames = list( c("Harry","Japie","Roos","Hans","Marco","Erica"),  c("Voornaam","Achternaam","Lengte","Gewicht","Woonplaats","Thuiswonend","Studie", "Geslacht" ,"Leeftijd")))
## Error in matrix(c(Harry, Japie, Roos, Hans, Marco, Erica), nrow = 6, ncol = 9, : object 'Harry' not found

Gebruik de mtcars dataset om de verhouding tussen paardenkracht (hp) en gewicht (wt) te visualiseren in een grafiek (je mag er zelf voor kiezen of je gebruikt maakt van de attach() functie of niet)

plot(mtcars$hp, mtcars$wt)

plot of chunk unnamed-chunk-3

results matching ""

    No results matching ""