Data importeren en exporteren in R

Exporteer de ingebouwde mtcars dataset zodat deze perfect kan worden geopend in Excel (mag .csv of .xls zijn)

autos <- mtcars
autos$merk <- row.names(autos)
write.table(autos, "autos.csv", sep = ";", row.names = FALSE)

Importeer een externe dataset. Dit kan bijvoorbeeld een tabel zijn op de website van de Centraal Bureau voor de statistiek

# Dataset opslaan en importeren met "Import Dataset" in RStudio

# Maak gebruik van de "url()" functie in combinatie met read.csv()

Exporteer deze externe dataset als .csv-bestand

# maak gebruik van de "write.csv()" functie

results matching ""

    No results matching ""