Uitgebreide visualisaties maken in R met ggplot

Creëer een scatterplot (zoals in de demonstraties) waarmee een goed inzicht in de volgende dimensies kan worden gegeven:

Het gewicht van de auto; De paardenkracht van de auto; De zuinigheid van de auto; De acceleratie van de auto; *Het aantal cylinders van de auto.

Aan de hand van de visualisatie kun je een auto vinden die zeer snel optrekt (hoge qsec) maar slechts weinig paardenkracht (hp) heeft. Natuurlijk wil je weten welke auto dit is, dat gaan we uitzoeken in de volgende oefening.

require(ggplot2)
## Loading required package: ggplot2
## 
## Attaching package: 'ggplot2'
## The following object is masked from 'mtcars':
## 
##   mpg
attach(mtcars)
## The following object is masked from package:ggplot2:
## 
##   mpg
## The following objects are masked from mtcars (pos = 4):
## 
##   am, carb, cyl, disp, drat, gear, hp, mpg, qsec, vs, wt
autos <- ggplot(mtcars,aes(wt, hp))
autos + geom_point(aes(size = mpg, color = qsec, shape = factor(cyl)))

plot of chunk unnamed-chunk-1

detach(mtcars)

Visualiseer de namen van de auto's in de zojuist gemaakte grafiek. Hiermee kun je achterhalen welke eigenschappen bij welke auto's horen.

Maak gebruik van het [14] Textual annotations- -hoofdstuk uit de documentatie van ggplot om er achter te komen hoe je gebruik kan maken van labels.

require(ggplot2)
attach(mtcars)
## The following object is masked from package:ggplot2:
## 
##   mpg
## The following objects are masked from mtcars (pos = 4):
## 
##   am, carb, cyl, disp, drat, gear, hp, mpg, qsec, vs, wt
autos <- ggplot(mtcars,aes(wt, hp, label = rownames(mtcars)))
autos + geom_point(aes(size = mpg, color = qsec, shape = factor(cyl))) + geom_text(check_overlap = TRUE, size = 2)

plot of chunk unnamed-chunk-2

detach(mtcars)

results matching ""

  No results matching ""