Handig gebruik maken van het “factor” datatype

Maak een gesorteerde factor van de maanden in het jaar en sorteer deze op de juiste manier

maanden <- c("januari", "februari", "maart", "april",
       "mei", "juni", "juli", "augustus", "september",
       "oktober", "november", "december")

maandenFactor <-factor(maanden, 
           levels = c("januari", "februari", "maart", "april",
                 "mei", "juni", "juli", "augustus", "september",
                 "oktober", "november", "december"))

Maak een dataframe die uit twee kolommen bevat, omzet: bevat numerieke waarden over een denkbeeldige omzet per maand, en maand: een factor vector die de maanden van het jaar bevat (die in de vorige oefening is gemaakt).

omzet <- c(1200, 1100, 3000, 1200, 1300, 1400, 2100, 1700, 1400, 4500, 800, 1300)

omzetTabel <- data.frame(omzet, maandenFactor)

Sorteer de data frame op de maanden oplopend. Maak daarbij ook een lijndiagram die de omzet per maand weergeeft

plot(omzetTabel$maandenFactor, omzetTabel$omzet, type = "l", lwd = 5)

plot of chunk unnamed-chunk-3

Maak een donkerblauwe histogram die horizontaal is weergegeven en informatie bevat over het aantal auto's die per aantal versnellingen

hist(mtcars$gear, col = "darkblue")

plot of chunk unnamed-chunk-4

Maak dezelfde visualisatie als in de eerste opgave. Echter deze keer helemaal uitgewerkt met de volgende onderdelen: Een titel op de x-as, een titel op de y-as, een titel van de grafiek, een leuke vorm en een mooie kleur. Gebruik je creativiteit.

results matching ""

  No results matching ""