Data frame bewerkingen

Maak een selectie van autos's in de mtcars data frame die meer dan 110 pk (hp) hebben

mtcars[mtcars$hp >110 , ]
##           mpg cyl disp hp drat  wt qsec vs am gear carb
## Hornet Sportabout  18.7  8 360.0 175 3.15 3.440 17.02 0 0  3  2
## Duster 360     14.3  8 360.0 245 3.21 3.570 15.84 0 0  3  4
## Merc 280      19.2  6 167.6 123 3.92 3.440 18.30 1 0  4  4
## Merc 280C      17.8  6 167.6 123 3.92 3.440 18.90 1 0  4  4
## Merc 450SE     16.4  8 275.8 180 3.07 4.070 17.40 0 0  3  3
## Merc 450SL     17.3  8 275.8 180 3.07 3.730 17.60 0 0  3  3
## Merc 450SLC     15.2  8 275.8 180 3.07 3.780 18.00 0 0  3  3
## Cadillac Fleetwood 10.4  8 472.0 205 2.93 5.250 17.98 0 0  3  4
## Lincoln Continental 10.4  8 460.0 215 3.00 5.424 17.82 0 0  3  4
## Chrysler Imperial  14.7  8 440.0 230 3.23 5.345 17.42 0 0  3  4
## Dodge Challenger  15.5  8 318.0 150 2.76 3.520 16.87 0 0  3  2
## AMC Javelin     15.2  8 304.0 150 3.15 3.435 17.30 0 0  3  2
## Camaro Z28     13.3  8 350.0 245 3.73 3.840 15.41 0 0  3  4
## Pontiac Firebird  19.2  8 400.0 175 3.08 3.845 17.05 0 0  3  2
## Lotus Europa    30.4  4 95.1 113 3.77 1.513 16.90 1 1  5  2
## Ford Pantera L   15.8  8 351.0 264 4.22 3.170 14.50 0 1  5  4
## Ferrari Dino    19.7  6 145.0 175 3.62 2.770 15.50 0 1  5  6
## Maserati Bora    15.0  8 301.0 335 3.54 3.570 14.60 0 1  5  8

Voeg een nieuwe kolom toe die aangeeft met "Ja" of "Nee" of de auto wel of niet meer dan 110 hp heeft

autos <- mtcars
autos$plus110pk <- ifelse(autos$hp > 110, "Ja", "Nee")

# bekijk het resultaat
# View(autos)

Voeg zelf een auto toe aan de data frame met dezelfde eigenschappen als in de mtcars dataset (Tip, maak gebruik van de rbind() functie)

autos <- mtcars

# bekijk de namen van de dataset
names(autos)
## [1] "mpg" "cyl" "disp" "hp"  "drat" "wt"  "qsec" "vs"  "am"  "gear"
## [11] "carb"
# maak een data frame die uit een enkele rij bestaat
# vul deze rij met data in precies dezelfde volgorde als in de 
# autos/mtcars dataset

bmw <- data.frame(row.names = "BMW 10-er", mpg = 30, cyl = 6, disp = 250, hp = 300, drat = 3.78, wt = 2.900, qsec = 11.2, vs = 1, am = 0, gear = 5, carb = 6, plus110pk = "Ja")

bmw
##      mpg cyl disp hp drat wt qsec vs am gear carb plus110pk
## BMW 10-er 30  6 250 300 3.78 2.9 11.2 1 0  5  6    Ja

results matching ""

  No results matching ""