Correlaties, functies en loops in R

Schrijf een functie die automatisch een percentage zoals "1.25 %" (character) omzet naar een fractie (numeric) zoals 0.0125

Percentage <- "1,25%"

percentageToFraction <- function(Percentage){
 x <- Percentage
 x <- gsub("%", "", x)
 x <- gsub(",", ".", x)
 x <- as.numeric(x)
 x <- x / 100
 x
}

# testen

percentageToFraction("56,78%")
## [1] 0.5678

Maak een loop of functie die de prijzen van een product omzet in dollars door gebruik te maken van de wisselkoers en er een dollarteken voor het bedrag plaatst

Prijs <- 2.34

priceToDollar <- function(Prijs){
 x <- Prijs
 x <- round(x * 1.12, 2)
 x <- as.character(x)
 x <- paste("$", x)
 x
}

# de functie testen

priceToDollar(600)
## [1] "$ 672"

results matching ""

  No results matching ""