De basics van de R-syntax

Maak vectoren met jouw persoonlijke informatie zoals naam, leeftijd, woonplaats en opleiding

naam <- "Peter"

leeftijd <- 32

woonplaats <- "Leeuwarden"

opleiding <- "WO - Bedrijfskunde"

Voeg de vectoren samen in een vector die deze informatie bevat

persoon <- c(naam, leeftijd, woonplaats, opleiding)

persoon

Selecteer de woonplaats uit de zojuist aangemaakte vector

persoon[3]
## Error in eval(expr, envir, enclos): object 'persoon' not found

results matching ""

    No results matching ""