Eenvoudige manieren om de dataset te verkennen

Voordat je aan de slag gaat met een dataset, is het handig om een goed beeld te krijgen van de dataset. Zo voorkom je om dingen te willen doen met de dataset die helemaal niet kunnen. Er is geen standaard aanpak om een dataset te verkennen, iedereen heeft zijn eigen manier om dit te doen. Echter biedt R wel handige functies en methoden om de dataset te verkennen. We zullen er een paar bespreken.

De structuur van de dataset weergeven: de str() functie

De str() (structure) functie geeft de structuur van de dataset weer. Het geeft aan uit hoeveel rijen en kolommen de dataset bestaat en welk datatype elke kolom is. Deze kolommen worden variabelen (variables) genoemd.

# de structuur van de dataset laten zien met de str() functie

str(mtcars)
## 'data.frame':  32 obs. of 11 variables:
## $ mpg : num 21 21 22.8 21.4 18.7 18.1 14.3 24.4 22.8 19.2 ...
## $ cyl : num 6 6 4 6 8 6 8 4 4 6 ...
## $ disp: num 160 160 108 258 360 ...
## $ hp : num 110 110 93 110 175 105 245 62 95 123 ...
## $ drat: num 3.9 3.9 3.85 3.08 3.15 2.76 3.21 3.69 3.92 3.92 ...
## $ wt : num 2.62 2.88 2.32 3.21 3.44 ...
## $ qsec: num 16.5 17 18.6 19.4 17 ...
## $ vs : num 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 ...
## $ am : num 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ gear: num 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 ...
## $ carb: num 4 4 1 1 2 1 4 2 2 4 ...

Zoals je in het voorbeeld kunt zien, wordt voor iedere variabele een voorbeeld van de data gegeven. Daarbij staan bovenaan in de output van de str() functie de dimensies van de dataset: 32 obs: 32 observaties/rijen en 11 variables: 11 variabelen/kolommen.

De dimensies, het aantal rijen en kolommen, laten zien van de dataset

dim(mtcars)
## [1] 32 11

Individueel het aantal rijen en aantal kolommen van de dataset laten zien

Om het aantal rijen in de dataset te laten zien, gebruik je de nrow() functie:

nrow(mtcars)
## [1] 32

Om het aantal kolommen in de dataset te laten zien, gebruik je de ncol() functie:

ncol(mtcars)
## [1] 11

De kolomnamen van de dataset weergeven

Om de namen van de variabelen van de dataset weer te geven, gebruik je de names() functie:

names(mtcars)
## [1] "mpg" "cyl" "disp" "hp"  "drat" "wt"  "qsec" "vs"  "am"  "gear"
## [11] "carb"

Ook kun je de colnames() functie gebruiken:

colnames(mtcars)
## [1] "mpg" "cyl" "disp" "hp"  "drat" "wt"  "qsec" "vs"  "am"  "gear"
## [11] "carb"

Eenvoudig een statistische samenvatting geven van de dataset met de summary() functie

De summary() functie laat heel eenvoudig basale statistische informatie zien over iedere kolom in de dataset.

summary(mtcars)
##    mpg       cyl       disp       hp    
## Min.  :10.40  Min.  :4.000  Min.  : 71.1  Min.  : 52.0 
## 1st Qu.:15.43  1st Qu.:4.000  1st Qu.:120.8  1st Qu.: 96.5 
## Median :19.20  Median :6.000  Median :196.3  Median :123.0 
## Mean  :20.09  Mean  :6.188  Mean  :230.7  Mean  :146.7 
## 3rd Qu.:22.80  3rd Qu.:8.000  3rd Qu.:326.0  3rd Qu.:180.0 
## Max.  :33.90  Max.  :8.000  Max.  :472.0  Max.  :335.0 
##    drat       wt       qsec       vs    
## Min.  :2.760  Min.  :1.513  Min.  :14.50  Min.  :0.0000 
## 1st Qu.:3.080  1st Qu.:2.581  1st Qu.:16.89  1st Qu.:0.0000 
## Median :3.695  Median :3.325  Median :17.71  Median :0.0000 
## Mean  :3.597  Mean  :3.217  Mean  :17.85  Mean  :0.4375 
## 3rd Qu.:3.920  3rd Qu.:3.610  3rd Qu.:18.90  3rd Qu.:1.0000 
## Max.  :4.930  Max.  :5.424  Max.  :22.90  Max.  :1.0000 
##    am       gear      carb   
## Min.  :0.0000  Min.  :3.000  Min.  :1.000 
## 1st Qu.:0.0000  1st Qu.:3.000  1st Qu.:2.000 
## Median :0.0000  Median :4.000  Median :2.000 
## Mean  :0.4062  Mean  :3.688  Mean  :2.812 
## 3rd Qu.:1.0000  3rd Qu.:4.000  3rd Qu.:4.000 
## Max.  :1.0000  Max.  :5.000  Max.  :8.000

Ook kun je de summary() functie gebruiken voor een enkele variabele in de dataset:

summary(mtcars$hp)
##  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
##  52.0  96.5  123.0  146.7  180.0  335.0

Je kunt zien dat de $ operator wordt gebruikt om een variabele uit de dataset te selecteren. Later in dit boek wordt deze en andere handelingen met data frames behandeld.

results matching ""

  No results matching ""