Termen

Variabele

Een variabele is een object dat een bepaalde waarde bevat. Hierbij kan een variabele alleenstaand zijn of onderdeel maken van een groter object zoals een data frame. In dat geval is een variabele een kolom in een data frame.

Object

Een object is een entiteit in R. Er zijn verschillende typen objecten in R zoals data frames (tabellen), matrixen, lijsten (lists) en vectoren. Ieder type object vervult zijn eigen functie tijdens een R-sessie. Hierbij verschillen de objecten qua mogelijkheden om deze te bewerken.

Working Directory

De Working Directory is een belangrijk onderdeel in R. Het is namelijk de map op jouw machine waar de R-sessie op zoek gaat naar bestanden als deze geïmporteerd moeten worden of waar R bestanden naar exporteert, bijvoorbeeld databestanden of ander r scripts. In programmeertermen kun je zeggen dat de Working Directory een ander woord is voor de root directory van de huidige R-sessie. Je kunt het getwd() command gebruiken om te kijken wat de working directory voor de huidige R-sessie is. Met het setwd() command kun je de working directory veranderen.

Project

Een project is eigenlijk geen R entiteit. Het is een object dat aangemaakt wordt door RStudio en kan daarom ook alleen door RStudio gebruikt worden. Een project is een handige wrapper voor de gehele omgeving van de R-sessie. Als je bijvoorbeeld bezig bent met een bepaalde analyse en je hebt hiervoor verschillende bestanden geopend, waarden aangemaakt en een working directory ingesteld, wordt dit allemaal bijgehouden en teruggehaald zodra je het project weer opent.

Functie

Een functie is een reeks aan handelingen en bewerkingen op een waarde in R. Net zoals bij andere programmeertalen zijn functies een van de belangrijkste bouwstenen van R. R komt standaard met een breed scala aan functies waarmee je uitgebreid data kunt analyseren. Daarbij kun je packages installeren die andere functies bevatten die R niet heeft. Deze packages zijn verzamelingen van functies die andere personen gemaakt hebben en beschikbaar stellen. Ten slotte kun je zelf functies schrijven en jouw verzameling aan functies samenbrengen onder een package welke je eventueel beschikbaar stelt voor andere personen. Op deze manier is de cirkel mooi rond en blijft de programmeertaal R bloeien.

Dataset

Een dataset is een verzameling gegevens die in een R-sessie kan worden ingeladen. Dit kan in de vorm van een tabel, matrix, of lijst zijn. Op deze datasets kun je bewerken of gebruiken om er verschillende functies op toe te passen. Door dit op verschillende manieren te doen, kun je verschillende inzichten uit een dataset halen.

results matching ""

    No results matching ""