Legenda

Commentaar #

In R is het mogelijk om commentaar te geven in het script. Deze regels worden door R overgeslagen tijdens het verwerken van de code. Commentaar is een handig middel om aan te geven wat er gebeurt bij verschillende plekken in het script, voor jezelf en ook voor anderen die het script lezen.

# dit is commentaar

Output uit de R-console

In sommige voorbeelden geeft R output terug. Deze output wordt aangegeven met ##.

print("Dit is output :)")
## [1] "Dit is output :)"

results matching ""

    No results matching ""