Datasets

Bij sommige hoofdstukken in dit boek wordt bij de voorbeelden gebruik gemaakt van databestanden. De meeste databestanden zijn al in R beschikbaar, in dit boek wordt daarbij uitgelegd hoe je deze gebruikt. Sommige databestanden worden in R geïmporteerd. Dit zijn de volgende databestanden welke op mijn blog kunt downloaden:

Databestanden:

Voor een overzicht van alle datasets (ook van de oude tutorial) kun je naar de pagina van mijn oude R cursus gaan op http://r-handleiding.blogspot.nl/p/voorbeeld-databestanden-downloaden.html .

results matching ""

    No results matching ""